Rekrytorin tilausehdot ja tietosuoja

päivitetty 28.9.2022

a1.) Koronaehto: osasto siirtyy automaattisesti eteenpäin, mikäli tapahtuma joudutaan perumaan koronan takia. Linkki tuottaa kävijöitä seuraavaan kauppakeskustapahtumaan saakka.

a.) Rekrytorin rekisteröityä tavaramerkkiä hallinnoivat Tampereen kauppakamari ja Honkalamedia Oy, joka toimii myös tapahtumien vastuullisena tuottajana.

b.) tilauksen vahvistamalla näytteilleasettaja sitoutuu osallistumaan tapahtumaan sekä maksamaan tilatun osaston ja lisäkalusteet. Kaikkiin hinnaston hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. Rekrytorin tuottajalla on oikeus hylätä tilausvahvistus.

c.) Näytteilleasettajalla on oikeus tuoda muutama ns. sivunäytteilleasettaja osastolleen veloituksetta etukäteen Rekrytorin myyjälle ilmoittamalla.

d.) Rekrytorin tuottajalla on oikeus olla hyväksymättä näytteilleasettajaa tai poistaa näyttelyesineet, tuotteet tai palvelut, jotka ovat häiriöksi tai vaaraksi yleisölle tai muille näytteilleasettajille tai vastoin hyvää makua tai lakia. Ensisijaisesti osastolla pitää esitellä avoimia työpaikkoja tai näytteilleasettajan toimintaa, pienimuotoinen myynti saa kattaa enintään kolmasosan osaston/pöydän koosta.

e.) Rekrytorin tuottaja sijoittaa osastot ja pöydät pohjakarttaan tilausajan, koon ja näytteilleasettajan toimialan perusteella. Tuottaja pyrkii mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon näytteilleasettajan toivomukset osaston sijainnista.

f.) Rekrytori lähettää näytteilleasettajalle laskun 1–3 pankkipäivän kuluessa tilausvahvistuksesta. Näytteilleasettajalla on oikeus perua tilaus seitsemän (7) vuorokauden kuluessa tilausvahvistuksen päivämäärästä. Peruutus on tehtävä Rekrytorin myyjälle sähköpostilla. Jos näytteilleasettaja peruuttaa tilauksen myöhemmin, paikan ja lisäkalusteiden hinta peritään täysimääräisenä. Tilaus on sitova, mikäli se on tehty lähempänä kuin kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen tapahtumapäivää.

g.) näytteilleasettaja vastaa itse tuomansa osaston/kalusteiden pystyttämisestä, purkamisesta ja siivouksesta. Osastoa ei saa tyhjentää tai purkaa ennen sovittua purkamisaikaa.

h.) näytteilleasettaja on velvollinen korvaamaan osaston/pöydän, rakenteiden ja laitteiden rikkoutumisen messurakentajalle sekä esine- ja henkilövahingot kolmansille osapuolille. Rekrytori ei vastaa näytteilleasettajan tavaroiden ym. mahdollisesta vahingoittumisesta tai katoamisesta. Näytteilleasettaja vastaa esittämiensä elokuvien, videoiden ym. teosten tekijänoikeuslain edellyttämistä luvista ja maksuista sekä osastolle tuotavien televisioiden/näyttöjen tv-lupamaksuista.

i.) Rekrytori ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat tapahtuman peruuttamisesta tai siirtämisestä toiseen ajankohtaan ylivoimaisen esteen takia. Ylivoimaisena esteenä ("force majeure") pidetään esimerkiksi tilan vuokraajasta johtuvaa peruutusta, pandemiaa, tulipaloa, sähkökatkoa, lakkoa, luonnonmullistusta tai muuta vastaavaa tapahtumaa, jota tuottaja ei ole voinut kohtuudella ottaa huomioon tilausvahvistusta vastaanottaessa. Force majeure -tapauksissa osastomaksulla saa vastaavan messuosaston seuraavasta tapahtumasta tai tapahtuma siirretään järjestettäväksi kohtuullisen ajan kuluessa peruuntuneesta tapahtumasta. Tapahtuman peruuntumisen takia hyvityslaskulla voidaan palauttaa enintään maksettu osastomaksu.

TIETOSUOJA

a.) Rekisterinpitäjä

Viestintätoimisto Honkalamedia Oy

Mikonkatu 6, 33900 Tampere

Y-tunnus: 22271653

Yhteyshenkilö:

Mikko Honkala, vastaava tuottaja

puh. 040 522 7306

email: mikko.honkala(a)honkalamedia.fi

b.) Rekisterin nimi

Rekrytorin asiakasrekisteri

c.) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Näytteilleasettajarekisterin tiedot kerätään näytteilleasettajan antamista tiedoista osaston vahvistamisen yhteydessä. Rekisterin tietoja käytetään tapahtuman markkinointiin, laskentaan ja tutkimusten tekemiseen. Rekisterin asiakastietoja voidaan käyttää näytteilleasettajien profilointiin, sähköiseen suoramarkkinointiin sekä markkinointitoimenpiteiden kohdentamiseen myös tulevissa vastaavan kaltaisissa tapahtumissa.

d.) Tietojen luovutus

Tapahtumajärjestäjällä on oikeus, sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen, luovuttaa näytteilleasettajan ja/tai heidän edustajiensa yhteystiedot tapahtuman järjestämiseen kiinteästi osallistuville tahoille, kuten toimeksiantajat, alihankkijat ja mediakumppanit sekä käsitellä ja käyttää yhteystietoja Rekrytori–Koulutorin myynnissä ja markkinoinnissa. Näytteilleasettaja vastaa järjestäjältä vastaanottamiensa henkilötietojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta käsittelystä sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

e.) CV-videobaari

Työnhakijoiden kuvauspisteen vastuullinen tuottaja on Viestintätoimisto Honkalamedia Oy. Työnhakuvideon kuvauksen yhteydessä rekisteriin kerätään työnhakijan suku- ja etunimi ja sähköpostiosoite, joka erottaa täysnimikaimat. Tietoja luovutetaan ainoastaan osaston vahvistaneelle/vahvistaneille työnantajalle/työnantajille, jotka velvoitetaan vastaamaan tiedoista voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Työnhakija saa myös itse videolinkin omaan sähköpostiinsa. Videot ladataan palvelimelle ns. piilotettuina linkkeinä, jolloin vain linkin tietävät pääsevät näkemään työnhakuvideon. CV-videobaarissa kuvatulla työnhakijalla on koska tahansa oikeus poistaa oma videonsa. Poistamispyyntö pitää tehdä kirjallisesti (sähköpostilla).

f.) Tietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi. CV-videobaarissa kuvatulla työnhakijalla on koska tahansa oikeus poistaa oma videonsa. Poistamispyyntö pitää tehdä kirjallisesti (sähköpostilla).

g.) Evästeet

Tällä sivustolla käytetään evästeitä (eng. cookies). Evästeet ovat internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimensa asetuksia muuttamalla.